Hakkımızda

HİPERTANSİYON VE ATEROSKLEROZ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Hipertansiyon kendisi bir hastalık olduğu gibi ayrıca kalp yetersizliği, kalp krizi, inme ve böbrek yetersizliği başta olmak üzere çeşitli hastalıklara neden olan bir risk faktörüdür. Son yıllardaki çalışmalar ülkemizde hipertansiyon sıklığının özellikle gençlerde ve çocuklarda da giderek arttığını göstermektedir. Merkezimizin amacı; hipertansiyon ve ateroskleroz alanında bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet faaliyetlerini multidisipliner bir çatı altında düzenlemek ve bu alanda çalışmalar yapan tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarla işbirliğinde bulunmaktır. Bu bağlamda, Kadıköy Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği ile HİPAM’ın rektörlüğümüzün desteğiyle başlatmış olduğu MÜ. Öğrenci Kalp Sağlığı Projesinin Amacı; Türkiye’de bir ilk olarak, Marmara Üniversitesi öğrenci kalp sağlığı elektronik veri tabanını oluşturmak, yeni kayıttan mezuniyete kadar öğrencilerimizin kalp sağlığı risk kontrolünü sistematik hale getirmektir. Sağlık Bakanlığı’ nın “Birincil, İkincil ve Üçüncül Korumaya Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı (2010-2014) ile Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2015-2020) ” da vurgulandığı üzere obezite, hipertansiyon kalp sağlığını tehdit eden başlıca faktörlerdir. Bu bağlamda, bu faktörleri genç yaşta azaltmaya yönelik akıllı sağlık koçluğu yapısını hayata geçirmektir.

ÖĞRENCİ KALP SAĞLIĞI PROJESİ NEDİR?

Günümüzde bazı yaşam alışkanlıkları ve çevresel faktörlerin de etkisiyle obezite ve kalp-damar sağlığına ilişkin hastalıkların daha genç yaşlarda görülmekte olduğu dikkat çekmektedir. Sağlıklı yaşam toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmekle birlikte, gençler için çok daha özel önemdedir. Erken yaşta var olan kalp-damar hastalığı risklerinin sonradan ortadan kalksa bile orta ve ileri yaşlarda olumsuz etkilerinin devam ettiği son yıllarda ortaya çıkmıştır. Gerekli bilinçlendirmenin daha etkin yapılması ve yaygınlaştırılması, olası sağlık risklerinin erken saptanması, sorunların doğru yönetilmesi, tıbbi ve ekonomik yükün azaltılması başta olmak üzere potansiyel sonuçlarının daha başarılı olması gibi nedenler, gençlerin geç kalınmaksızın sağlıklı yaşama özendirilmesinin önde gelen gerekçelerini oluşturur.


BÖYLE BİR PROJEYE NEDEN İHTİYAÇ VAR?

Marmara Üniversitesi Öğrenci Kalp Sağlığı Projesi; toplumdaki genel kalp-damar sağlığını korumak, kalp-damar hastalıklarının oranını ve buna bağlı sağlık sorunlarını azaltmak üzere bu konuyla ilişkili sorunların erken yaşta tespit edilip sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile çözülmesine ilişkin bir pilot projedir. Bu proje başta öğrenciler olmak üzere sivil toplum kuruluşları, akademi ve yerel yönetimler gibi birçok paydaşın ortak ve eşit temsiliyle yürütülmektedir. Her aşaması öğrenci kulüplerinin aktif katılımıyla gerçekleştirilmekte olan uzun soluklu bu projenin yaşama geçirilmesi, çeşitlendirilmesi ve üniversitede daha sağlıklı yaşam alanları ve koşulları oluşmasına zemin hazırlaması beklenmektedir. Özgün altyapı, eğitim desteğiyle başarıya ulaşması öngörülen projeden elde edilecek çıktıların toplumsal bir sağlık modeline öncülük etmesi hedeflenmektedir.

Üniversite seçme sınavlarının yoğun baskısından kurtulan öğrencilerin sağlıklı yaşam ilkelerine artık daha fazla uyum sağlaması beklenir. Ayrıca bu alışkanlığı edinmiş bir üniversite mezununun gerek kuracağı yeni aile bireylerine ve gerekse yeni iş yaşamında yakın çevresindekilere bu bilinci yayma olanağı bulunmaktadır. Öte yandan üniversite öğrencilerini daha yakından ilgilendiren çeşitli sorunlar, onların sağlığını daha fazla tehdit etmektedir. Örneğin, ailesinden uzakta yaşamaya başlayan öğrencilerin beslenme, barınma, spor yapma vb. günlük aktivitelerinde yaşanan bazı değişimlerin doğru yönetilmemesi, bu kişilerin sağlığı ile ilgili orta ve uzun vadeli risklere kapı aralayabilmektedir. Bunların dışında sigara ve keyif artırıcı maddelerin, “vücut geliştirme, performans artışı sağlama vb. amaçlı” suiistimal edilen bazı ilaç/ürünlerin gençler tarafından kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Halk sağlığını tehdit eden bu sorunların önlenmesi ve sağlık risklerinin ortadan kaldırılması veya asgari düzeylere indirilmesinin en etkin ve ekonomik yolu, söz konusu sorunların mümkün olduğunca erken yaşta tespit edilmesi ve çözümüne erken başlanmasıdır. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak öğrencilerin üniversite yıllarında sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi, onların kalp sağlığına ilişkin sorunlarının taranıp, takip edilmesi ve erken çözümlere kavuşturulması, sağlıklı yaşam konusunun yaygınlaştırılmasına kalıcı biçimde ve yaşamsal derecede katkıda bulunacaktır.

PROJE NELERİ HEDEFLİYOR?

Marmara Üniversitesi (M.Ü.), 80 bine yakın öğrenci ve 3000’i aşkın öğretim elemanıyla öğrencilerinin ve çalışanlarının sağlık durumlarını önemseyen ve alanında öncü olmayı misyon edinen bir yükseköğretim kurumudur. M.Ü. Rektörlüğü de bu yaklaşım çerçevesinde stratejilerini sağlıklı kampüs oluşturma üzerine geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu stratejiye bir temel oluşturmak üzere M.Ü. Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİPAM) tarafından “Öğrenci Kalp Sağlığı Projesi” geliştirilmiştir. Bu bağlamda önemli bir işlev üstlenmesi beklenen bu pilot projeye katılım sağlayan M.Ü. öğrencilerinin belirli aralıklarla kalp-damar sağlığına ilişkin ölçümlerinin yapılması, risklerinin belirlenmesi ve takip edilmesi, bu yönde çeşitli eğitim destekleri verilmesi ve sağlıklı yaşam tarzı faaliyetlerinin daha yaygın bir biçimde benimsenmesi açısından teşvik edici, destekleyici ve yönlendirici olunması planlanmaktadır. Alanında ilk olma niteliğini taşıyan bu projenin amacı; üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi, kalp-damar hastalığına ilişkin risklerinin saptanması ve olası risklerin “akıllı geri-bildirim, sağlıklı yaşam tarzı etkinlikleri ve bilinçlendirme faaliyetleri” gibi araçlarla azaltılmasıdır.

PROJEYİ KİM YÜRÜTÜYOR?

M.Ü. Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİPAM) Öğrenci Kulüpleri çatısı altındaki Öğrenci Kalp Sağlığı Projesi Koordinasyon Kurulu

PROJEYE KİMLER KATKIDA BULUNUYOR?

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
Türk Kalp Vakfı
Kadıköy Belediyesi
Bisikletliler Derneği

Takımımızla Tanışın

Prof.Dr. Ali Serdar
FAK
Müdür

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Zehra Aysun ALTIKARDEŞ
Direktör

Tıp Bilişimi, Uzman Sistemler, Yapay Zeka, Web Tasarımı ve Programlama

Prof. Dr. Mehmet
AKMAN
Direktör

Aile Hekimliği Uzmanı.Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Volkan
AYDIN
Direktör

Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı

© 2018 Copyright . All rights reserved | Design by Teknik Bilimler Yüksek Okulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü