NEDIR BU H İ P A M ?

Marmara Üniversitesi Öğrenci Kalp Sağlığı Projesi; toplumdaki genel kalp-damar sağlığını korumak, kalp-damar hastalıklarının oranını ve buna bağlı sağlık sorunlarını azaltmak üzere bu konuyla ilişkili sorunların erken yaşta tespit edilip sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile çözülmesine ilişkin bir pilot projedir. Bu proje başta öğrenciler olmak üzere sivil toplum kuruluşları, akademi ve yerel yönetimler gibi birçok paydaşın ortak ve eşit temsiliyle yürütülmektedir. Her aşaması öğrenci kulüplerinin aktif katılımıyla gerçekleştirilmekte olan uzun soluklu bu projenin yaşama geçirilmesi, çeşitlendirilmesi ve üniversitede daha sağlıklı yaşam alanları ve koşulları oluşmasına zemin hazırlaması beklenmektedir. Özgün altyapı, eğitim desteğiyle başarıya ulaşması öngörülen projeden elde edilecek çıktıların toplumsal bir sağlık modeline öncülük etmesi hedeflenmektedir.
HİPAM Müdürü Prof.Dr. Ali Serdar FAK ve Proje Ekibi

Lansman afişi

AMAÇLARIMIZ

01

ÖĞRENCİ KALP SAĞLIĞI

Öğrencilerin üniversite yıllarında sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi, onların kalp sağlığına ilişkin sorunlarının taranıp, takip edilmesi ve erken çözümlere kavuşturulması.

02

FARKINDALIK

Kalp sağlığına dikkat eden, düzenli olarak spor yapan, sağlıklı yaşayıp sağlıklı beslenen bir Marmara Üniversitesi öğrencisi profili oluşturmak.

03

BİLİNÇLENDİRME

İlgi çekici seminerler, festivaller düzenleyerek kalp sağlığı hakkındaki ehemmiyet aşılamak

Hipam Gündem

Marmara Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin ARAT ile buluştuk ve ölçümler yapıldı.

PAYDAŞLARIMIZ

© 2018 Copyright . All rights reserved | Design by Teknik Bilimler Yüksek Okulu / Bilgisayar Teknolojileri Bölümü